فشار سنج کفپایی Foot Pressure

فشار سنج کفپایی Foot Pressure

توضیحات

فشار سنج کفپایی Foot Pressure
• این سیستم برای تجزیه و تحلیل فشار کف پایی در وضعیت ایستا و پویا و پارامترهای فضایی- زمانی راه رفتن ، حداکثر فشار، فشار متوسط و مرکز فشار همچنین وضعیت و مقدار نوسانات پاسچر در حالت ایستاده ، اطلاعات حمایت کف پایی ایستا و پویا، چرخش و عدم تقارن پاسچری، ارزیابی پارامترهای بصری، دهلیزی، اکلوزال و دخالت حسی-عمقی می باشد. آزمون ها سریع اجرا می شود و نیاز به آماده کردن آزمودنی نیست، گزارش به صورت خودکار و قابل فهم ارائه می شود. فشار سنج کف پایی برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مانند پیشگیری، پیگیری توانبخشی و یا در طول درمان همچنین در زمینه تحقیقاتی استفاده می شود.
اجزا
• مدول فشار سنج
• نرم افزار G-Studio
• پایگاه کنترل (در صورت درخواست)
• بیش از دو وبکم (در صورت درخواست)

ویژگی
• ابعاد برای تک مدولی 5 *540 * 674 میلی متر و برای چند مدول 5 * 500 * 700 میلی متر
• تعداد سنسور ها در هر مدول 2034
• سنسور مقاومتی با فرکانس نمونه بردری از 50 تا 100 هرتز بر اساس مدل
• دامنه تحمل فشار از 30 تا 400 کیلو پاسکال
• نوع اتصال USB 2

لطفا برای گفتگو یک بخش را انتخاب نمایید:

ارتباط با کارشناسان فروش