1395/12/13

نوار مغز

نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی (EEG)، شیوه نظارت الکتروفیزیولوژیکی برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز است. معمولاً […]
1395/12/13

نوار عضله

نوار عضله یک تکنیک پزشکی الکترودیاگنوستیک برای ارزیابی و ثبت فعالیت الکتریکی تولیدشده توسط عضلات […]
1395/12/20

آنالیز خواب

پلی سومنوگرافی، یک نوع مطالعه و بررسی خواب و تست چند پارامتری است و یک […]
1396/03/02

تحریک مغناطیسی مغز rTMS

مغز انسان می‌تواند به‌طور مطمئن به‌صورت غيرتهاجمي به‌وسیله میدان‌های مغناطيسي قوي تحريك گردد. اين میدان‌ها […]
1396/08/09

داپلر عروق مغزی

داپلر عروق مغزی یک روش تصویربرداری پزشکی برای اندازه گیری سرعت خون در رگهای خونی […]